Realizacje

PROJEKTY NOWYCH LINII

Kościerzyna

Projekt linii kablowej SN, linii kablowej nn, budowy stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn

Rąty

Projekt linii kablowej SN, linii kablowej nn, budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn

Rokitnica

Projekt linii nn zasilającej projektowane „szeregowce”

Czarlina

Projekt przyłącza nn w trudnym terenie leśnym

Szczodrowo

Projekt wymiany linii napowietrznej nn, wymiany stacji transformatorowej SN/nn, budowy przyłacza nn

Marszewska Góra

Projekt wymiany linii napowietrznej nn, wymiany stacji transformatorowej SN/nn, budowy przyłacza nn

PROJEKTY USUNIĘCIA KOLIZJII

Glincz

Usunięcie kolizji SN

POZOSTAŁE PROJEKTY

Glincz

Usunięcie kolizji SN